משימות אורייניות מתוקשבות עברו לאתר החדש

כתובת האתר החדש: https://edu.gov.il/tech/mbl

לפני המעבר לאתר החדש יש להצטייד בשם משתמש וסיסמה -- הזדהות אחידה