Close

סקייטבורד

הוראות לסקייטבורד

בחנות "הגולשים" אפשר לקנות סקייטבורד מוכן, במחיר של 82 זד או 84 זד. לחילופין, אפשר לקנות חלקים להרכבה עצמית של סקייטבורד: לוח עץ שישמש כבסיס לסקייטבורד, מערכת של ארבעה גלגלים, מערכת מסילות ומדבקות נגד החלקה. לפניכם האפשרויות של מחירי החלקים (בזדים).

בסימולציה תוכלו לבנות לעצמכם סקייטבורדים שונים. כל סקייטבורד מורכב מארבעת החלקים.
גררו מהמדף את החלקים עמם תרצו לבנות את הסקייטבורד והניחו אותם על התבנית המצוירת.
בסיום הקליקו על "הצגת מחיר". הסקייטבורד המוכן והמחיר שלו יוצגו בחלון הראווה של הסקייטבורדים המוכנים.
במהלך בניית הסקייטבורד תוכלו להחזיר למדף את החלק האחרון שהוספתם על ידי הקלקה
על "החזירו למדף" או להתחיל מחדש בבניית הסקייטבורד על ידי הקלקה על "חדש".
לניקוי חלון הראווה מהסקייטבורדים שבניתם הקליקו על "ניקוי".

בנו להנאתכם סקייטבורדים שונים. ענו על השאלות תוך שימוש בסימולציה לבניית סקייטבורד על פי ההנחיות בכל שאלה.

 
גררו לכאן
Close

סקייטבורד

עליכם לסיים להרכיב את הסקייטבורד

Close

סקייטבורד

סקייטבורד זהה נבנה כבר ונמצא בטבלה

הופק על ידי אלנט אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך