מעובד על פי מאמרן של ח' ארבל, ד' לחמן, נ' אפשטיין, ה' קאופמן וד' קבלינסקי בן דור
"למידה באמצעות משחקים", אאוריקה 32, 2011.
קראו את המאמר שלפניכם, וענו על כל השאלות שאחריו.
1 המִשחק, המלווה את האדם בכל גיל, מקום וחברה, הוא פעילות הנעשית מתוך רצון וללא פיצוי חומרי.
היא גורמת למְשַחק בה הנאה וסיפוק מיידיים. בפעילות זו האדם מתנתק ממטלות ומחובות שבחיי היום יום,
ושוקע בעולם מדומה. בשונה מפעילויות אחרות, כמו עבודה ולימוד, המִשחק משמש כר נרחב להתנסויות בלי חשש לתוצאותיהן.
4 במהלכו יכולים המְשַחקים לתת דרור לדמיונם, להסתכן עד אובדן שליטה ולהתמודד עד קצה גבול יכולתם עם מצבים מסוכנים ומאתגרים, בלא שייגרם נזק כלשהו להם או לסביבתם.
עם סיום המִשחק מסתיימת ההתרחשות ללא כל נשיאה באחריות ממשית לתוצאותיה החומריות, ואפשר להמשיך מיד למִשחק הבא עם תקוות ואפשרויות חדשות. חירות זו היא המעניקה את תחושת ההנאה במִשחק, שאינה רווחת בחיי היום יום של רובנו.
8 פעילות משחקית מתאפשרת כל עוד כללי המִשחק ברורים ומוגדרים, כל עוד המשתתפים בוחרים להשתתף במִשחק מרצונם החופשי וכל עוד המִשחק נתון בתוך מסגרת זמן, שנקבעו לה התחלה וסיום, וגם מקום המשחק מוגדר.
10 כאשר אחד התנאים מופר, המִשחק מפסיק להיות מקור הנאה ואף עלול לגרום לסכנה פיזית או נפשית. אלימות, רמייה, ניצול של פרט שאינו משתתף במִשחק מרצון - הם דוגמאות למצבים שבהם נפרץ הגבול בין המציאות לבין המִשחק. מִשחקים רבים מצריכים יכולת ומיומנות. ישנם גם מִשחקים המבוססים על מזל, המוסיף מתח ועניין למִשחק. מִשחקי מזל מאפשרים לשחקנים חלשים להשתחרר מאחריות לכישלון ולנצח שחקנים מיומנים מהם‏.
14 ממד אחר במִשחקים הוא הממד התחרותי. התחרות מעמידה את המשתתפים בפני אתגרים, מותחת את גבולות היכולת שלהם ומאפשרת התמודדות עם הצלחה וכישלון בתנאים ידידותיים. עם זאת תחרות יכולה גם לאיים כאשר היא הופכת למטרה בפני עצמה‏. יש מִשחקים המשלבים בין ממדים אלה, לדוגמה מִשחק קלפים. חלוקת הקלפים היא עניין של מזל, אך טיב השימוש בהם תלוי בכישוריהם של המשתתפים.