לפניכם הסבר למשחק "השחלת נר לבקבוק".

המשחק מתבצע באופן הבא:
על מותניו של כל משתתף קשור חוט עם נר בקצהו. על הקרקע עומד בקבוק פלסטיק.
על כל משתתף לנסות להשחיל את הנר לתוך הבקבוק ללא עזרת ידיים.
המשתתף שהכניס ראשון את הנר לבקבוק הוא המנצח.