לפניכם הערך "משחק" ממילון רב מילים. קראו אותו וענו על השאלות.

משחק (מִשְחָק) שם
  1. שעשוע או ספורט, בייחוד תחרותי, המתנהל על-פי כללים מסוימים והמוכרע על-ידי מיומנות, כישרון, כוח או מזל.
  2. תחרות ספורט או אתלטיקה המתנהלת במסגרת כלשהי; הביצוע של משתתף בתחרות ספורט וכד'.
  3. ביצוע התפקיד של שחקן בתיאטרון, בקולנוע וכד'.
  4. אופן שילובם של מרכיבים שונים במערכת או במכלול, וההשפעה שיש להם זה על זה.
  5. אופן התנהגות מזויף או לא רציני, שאין בו ממש.