יובל אגוזי חוגג את יום הולדתו השישי. הוריו משה ומרים בני 35, אחיו ניר בן 8 ואחותו סביון בת 4.
אט אט החלו האורחים להגיע למסיבה.

מבוסס על הספר: סטטיסטיקה-משימות חקר נתונים בעזרת מחשב (בן-צבי ופרידלנדר) – עמוד 79
שאלות
שאלה 1
מצאו את הגיל הממוצע, הגיל החציוני והגיל השכיח במשפחת אגוזי.
ממוצע: שנים,          חציון: שנים,          שכיח: שנים.
שאלה 2
מצאו את טווח הגילאים במשפחת אגוזי.
הטווח: שנים.
שאלה 3
בשעה 18:00 הגיעו שני אורחים.
הסתבר שהגיל החציוני בשעה זו היה 8 שנים.
בני כמה שני האורחים שהגיעו למסיבה? שימו לב, תתכן יותר מתשובה נכונה אחת.
גילאי האורחים: שנים,     שנים.
הסבירו את השיקולים שלכם.
שאלה 4
בשעה 18:05 הגיעו סבא וסבתא.
הסתבר שהגיל הממוצע בשעה זו היה 25 שנים.
בני כמה סבא וסבתא? שימו לב, תתכן יותר מתשובה נכונה אחת.
הגיל של סבא: שנים,     הגיל של סבתא: שנים.
הסבירו את השיקולים שלכם.
שאלה 5
בשעה 18:15 הגיעו שלושה אורחים נוספים.
הסתבר שהגיל השכיח בשעה זו היה 6 שנים.
בני כמה שלושת האורחים הנוספים שהגיעו למסיבה? שימו לב, תתכן יותר מתשובה נכונה אחת.
גילאי שלושת האורחים הנוספים: שנים,     שנים,     שנים.
הסבירו את השיקולים שלכם.
שאלה 6
בשעה 18:20 הגיעו ארבעה אורחים נוספים.
האם יתכן שהגיל החציוני בשעה זו הוא 35 שנים?
הסבירו.