Responsive image
וירוס האבולה במיקרוסקופ אלקטרוני, ויקיפדיה

לדעת רבים, החיסונים הם אחת התרומות הגדולות ביותר של הרפואה לאנושות.

מחלות כמו אבעבועות שחורות, פוליו (שיתוק ילדים), דיפתריה וטטנוס (צפדת) הפכו לנחלת העבר, ומספר החולים בהן ירד כמעט לאפס, וזאת בעקבות המלצת הרופאים לחסן את האוכלוסייה. אף על פי שמחלות מסוימות נעלמו, קיימות מחלות אחרות המתפרצות ומתפשטות, ועד היום לא נמצאו להן תרופה או חיסון.

אחת המחלות היא זו הנגרמת על ידי נגיף האבולה. האו"ם הכריז על מחלה זו כ"מגיפה המסוכנת ביותר בעידן המודרני".

שאלות
שאלה 1
ניתן להסביר את הקשר בין מתן חיסונים לבין היעלמות מחלות הנגרמות על ידי חיידקים ונגיפים כך:
שאלה 2

תלמידי כיתה י' שמעו בחדשות על החששות ממחלת האבולה ורצו להבין יותר על המחלה ועל דרך התפרצותה. הם חיפשו באתרים שונים והגיעו לאתר של שירותי הבריאות.
מה הם תסמיני האבולה על פי הכתוב באתר?

שאלה 3
התלמידים שמעו שהמטפלים בחולים נמנעים מלגעת בחולים ובסביבתם. המשיכו לקרוא את הכתבה והסבירו את הסיבה לכך.
שאלה 4
במידע שקראו התלמידים לא היה הסבר מדוע המחלה נחשבת למגיפה כה קשה. לשם כך הם חיפשו באינטרנט מידע על הנגיף. מילת החיפוש שהשתמשו בה הייתה "אבולה". לפניכם מוצגות חלק מהתוצאות שנמצאו במהלך החיפוש.
Responsive image
באילו אתרים נוכל לצפות למצוא מידע מהימן על המחלה?