שאלות
שאלה 1

אילו מבין התהליכים הבאים מתוארים בהדמיה?

שאלה 2

בתהליך המתואר בהדמייה הגלוקוז שנכנס לתא -

שאלה 3

לפניכם משפטים הקשורים לתהליך המתואר בהדמיה. סמנו את כל המשפטים הנכונים.

שאלה 4

התבוננו בהדמיה והסבירו מדוע רמה נמוכה של גלוקוז בדם יכולה לגרום לתחושות של חולשה ועייפות.