שאלות
שאלה 1
מדוע מִשחק הוא פעילות מהנה? ציינו סיבה אחת על פי המאמר.
שאלה 2
באיזו מילת קישור ניתן להמיר את מילת הקישור עם זאת שבשורה 15? סמנו את התשובה המתאימה ביותר.
שאלה 3
בשורות 14 – 15 יש התייחסות לתחרות שבמשחק בשני משפטים. סמנו את התשובה הנכונה.
שאלה 4
מהי מטרתו העיקרית של המאמר? סמנו את התשובה המתאימה ביותר.