יוסי קיבל משימה לכתוב עבודה העוסקת בהיבטים שונים של מדע במטבח.

הוא החליט להתמקד בשימור מזון בעזרת סוכר ומלח. יוסי ידע שחיידקים המתרבים במזון מפרישים חומרים העלולים לגרום לקלקולו. הוא רצה לברר כיצד הוספה של מלח או של סוכר מונעת מהחיידקים להתרבות ולקלקל את המזון. כאשר חיפש מידע באינטרנט מצא יוסי הדמיה המראה מה קורה כאשר מטפטפים תמיסות מלח בריכוזים שונים לתמיסה שמצוי בה תא של בעלי חיים.

לפניכם ניסוי המוצג בהדמיה. בצעו אותו על פי ההנחיות - בכל אחת משלוש התמיסות. ענו על השאלות בהמשך.

שאלות
שאלה 1
סמנו את התשובה הנכונה.
בתמיסה א' ריכוז המלח ריכוז המומסים בתא
בתמיסה ב' ריכוז המלח ריכוז המומסים בתא
בתמיסה ג' ריכוז המלח ריכוז המומסים בתא
שאלה 2
ציינו כיצד משתנה כמות המים שבתוך התא עקב הוספת התמיסה.
כשמכסים את התאים בתמיסה א' כמות המים שבתוך התא
כשמכסים את התאים בתמיסה ב' כמות המים שבתוך התא
כשמכסים את התאים בתמיסה ג' כמות המים שבתוך התא
שאלה 3
ידוע שלתאי צמחים, בניגוד לתאי בעלי חיים, יש דופן.
יוסי שם לב שכאשר מפזרים מלח על סלט, הסלט נעשה רטוב, והירקות נראים מכווצים מעט.
מה למד יוסי מהתופעה? האם השפעת מלח על תאי הצמחים דומה להשפעת מלח על תאי בעלי חיים? הסבירו.
שאלה 4
יוסי תהה אם תמיסת סוכר תשפיע על תאים כמו תמיסת מלח. על מנת לענות על השאלה, ערך את הניסוי הבא: הוא פרס תפוח אדמה לפרוסות דקות ופיזר עליהן סוכר. כעבור שעה בדק את פרוסות תפוח האדמה וגילה שהן רטובות ומעט מכווצות. מה למד יוסי מהניסוי? הסבירו.
שאלה 5
לפניכם שתי עובדות:
  1. תאים מתפקדים באופן תקין ומתרבים רק כאשר הם מכילים כמות מספיקה של מים.
  2. רוב החיידקים אינם יכולים לשרוד ולהתרבות בתמיסות מרוכזות של סוכר ומלח.
מה הסיבה שרוב החיידקים אינם מתרבים בתמיסות מרוכזות של סוכר ושל מלח? הסבירו.
שאלה 6
ניתן לשמר מזון בדרכים שונות. באיזו משלוש השיטות הבאות הפגיעה בחיידקים דומה לפגיעה הנגרמת מהוספת סוכר או מלח? נמקו.