מרחק העצירה של מכונית מורכב מצירוף של מרחק התגובה ושל מרחק הבלימה.
ההדמיה הבאה מתארת את מרחק התגובה ואת מרחק הבלימה של מכונית נוסעת בשני מצבי כביש: כביש יבש וכביש רטוב. כדי לחקור את הקשר בין מהירות המכונית, מצב הכביש ומרחק התגובה והבלימה, בחרו את המהירות של המכונית (הקליקו על מספר), בחרו את סוג הכביש על ידי הקלקה והקליקו על "סעו". במהלך הנסיעה יופיע על הכביש שלט "עצור". עליכם לעצור את המכונית, על ידי הקלקה על "עצרו". מרחק התגובה מוצג בצבע כחול. מרחק הבלימה מוצג בצבע אדום. כדי לבחור מהירות חדשה הקליקו על המהירות, בחרו את מצב הכביש והקליקו על סעו. תוכלו לחזור על התהליך במהירויות שונות ובמצבי כביש שונים. היעזרו בהדמיה וענו על השאלות הבאות:

שאלות
שאלה 1

כתבו במילים שלכם הגדרה למושגים הבאים:

זמן התגובה מרחק התגובה זמן הבלימה מרחק הבלימה
שאלה 2

גורמים שונים משפיעים על זמן התגובה, זמן הבלימה או על שניהם. ברשימה למטה מופיעים חמישה גורמים שונים.

 1. גררו כל אחד מהגורמים למקום המתאים לו בטבלה.
  הגורמים שמשפיעים על זמן התגובה בלבד הגורמים שמשפיעים על זמן הבלימה בלבד הגורמים שמשפיעים על זמן התגובה וגם על זמן הבלימה
  מצב הצמיגים
  מצב התחזוקה של הכביש
  כמות האור על הכביש
  מצב העייפות של הנהג
  מזג האוויר
 2. אם לדעתכם יש גורמים נוספים שמשפיעים על זמן התגובה או על זמן הבלימה, תארו והסבירו כיצד.
שאלה 3

האם לפי ההדמיה תאוצת הבלימה על כביש רטוב תלויה במהירות הנסיעה?

הסבירו את תשובתכם. השתמשו במושגים: מקדם חיכוך, כוח חיכוך, שקול כוחות, תאוצה.

שאלה 4

האם לפי ההדמיה עבור אותה מהירות נסיעה, מרחק הבלימה על כביש רטוב,
גדול ממרחק הבלימה על כביש יבש?

הסבירו את תשובתכם. השתמשו במושגים: מקדם חיכוך, כוח חיכוך, שקול כוחות, תאוצה

שאלה 5

נתון הגרף של מרחק העצירה, כתלות במהירות הנסיעה, על כביש יבש ועל כביש רטוב. כתבו כמה שיותר מסקנות אותן ניתן להסיק מהגרף ומהשוואת הנתונים שבו.

Responsive image
שאלה 6

מהו סוג התנועה בזמן התגובה?

שאלה 7

חשבו את זמן התגובה הממוצע על כביש יבש.
כתבו את תשובתכם בדיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה.
שניות

שאלה 8
 1. מכונית נוסעת על כביש יבש במהירות 90km/h. הנהג מבחין במכונית עומדת על צד הדרך ורוצה לעצור כדי לעזור. מהו המרחק המינימלי בין שתי המכוניות שיאפשר לנהג לעצור ליד המכונית השנייה?
 2. הסבירו את תשובתכם.
שאלה 9
 1. מה הייתה צריכה להיות מהירות הנסיעה בכביש רטוב, כדי שיאפשר לנהג לעצור ליד המכונית השנייה?
 2. הסבירו את תשובתכם.