שפת התינוקות
שאלה 1

מה מטרתו העיקרית של כותב הכתבה העיתונאית?

שאלה 2

השלימו את הפרטים הבאים:

נושא המחקר:

האוכלוסייה הנבדקת:

משך המחקר:

מטרת המחקר:

שאלה 3

מה הייתה מסקנת המחקר?

שאלה 4

מהן ההשלכות של המחקר שעסק בהשפעת סוגי מוזיקה שונים על תינוקות לגבי שפתם?

שאלה 5

כותבי המודעה השתמשו באמצעים רטוריים שונים כדי לשכנע את הקהל להירשם לחוגים. ציינו 3 אמצעים רטוריים במודעה.

שאלה 6

האם לדעתכם המודעה משכנעת? נמקו.

שאלה 7

האם תוצאות הסקר בתרשים תומכות בטענה המרכזית המופיעה בכתבה? הוכיחו.

שאלה 8

שערו: מדוע חשוב לחשוף עוברים למוזיקה ולסיפורים?

שאלה 9

ציינו עובדה אחת שמופיעה בידיעה זו ואינה מופיעה בכתבה "גם לתינוקות בני יומיים יכולת הבנת השפה".

שאלה 10

מהי המסקנה המשותפת העולה מהכתבה "גם לתינוקות בני יומיים יכולת הבנת השפה" ומהידיעה "דברו עם תינוקות בשפת בני אדם"?

שאלה 11

סיכום – סכמו את הכתבה "גם לתינוקות בני יומיים יכולת הבנת השפה" ואת הידיעה "דברו עם תינוקות בשפת בני אדם" בהיקף של כ- 15 שורות.

בסיכומכם ציינו את תוצאות המחקרים ואת המסקנות הנובעות מהם.

שאלה 12

אוצר מילים ודקדוק


"הקשר המילולי היה רדוד ולא מובן." (פסקה 8)

פירוש המילה רדוד הוא:
שאלה 13

אוצר מילים ודקדוק

"ערכנו מחקר חדשני, וגילינו שלתינוקות יש יכולת לקלוט שפה." (לפי פסקה 6)

סמנו את השמות שיכולים להצטרף אל הפועל עָרַךְ.
שאלה 14

תחביר

סוגי משפטים – לפניכם משפטים מן הידיעה העיתונאית. ציינו את סוגם התחבירי.

1. המחקר ארך כחמש שנים, ונבדקו בו כ-100 תינוקות.

2. במהלך המחקר הושמעו לתינוקות קטעי מוזיקה קלאסית.

3. מחקרים שעסקו בקשר שבין מוזיקה לפגים, התבססו על תצפיות בלבד.

שאלה 15

אוצר מילים ודקדוק

ציינו איזה משפט מבין המשפטים שלפניכם הוא משפט פשוט.

שאלה 16

תחביר

סמנו בכל אחד מהצירופים האם הוא צירוף סמיכות או שם ותוארו.

1. יכולות קוגניטיביות
2. שאלת המחקר
3. קליטת שפה
4. הטיפול ההתפתחותי
שאלה 17

א. מה משותף לכל הפעלים בטקסט הצבועים באדום?

ב. מה משותף לפעלים מצביעות, מרמזות?

ג. במה הפעלים מציין, מושפעים שונים זה מזה?

שאלה 18

כתבו לכל פועל את אותיות השורש, את הבניין ואת שם הפועל. כתבו את השורש בצורה הבאה: x.x.x

1. יַסְבִּיר
שורש
בניין
שם הפועל
2. הִפְסִיקָה
שורש
בניין
שם הפועל
3. הִתְבַּסְּסוּ
שורש
בניין
שם הפועל
4. הִשְׁתַּמַּשְׁנוּ
שורש
בניין
שם הפועל
5. חֻלְּקוּ
שורש
בניין
שם הפועל
6. נִבְדַּק
שורש
בניין
שם הפועל