לוח משחק
שאלה 1
מה מספר המשבצות הכולל בלוח שגודלו 5 × 5?
שאלה 2
האם יתכן לוח משחק שבו סך כל המשבצות הוא 62?

נמקו:
שאלה 3
בלוח שגודלו 4 × 4:
א. מה מספר המשבצות שעליהן משורטטים עיגולים?
ב. מה מספר המשבצות הריקות?
שאלה 4
בלוח שגודלו 6 × 6:
א. מה מספר המשבצות שעליהן משורטטים עיגולים?
ב. מה מספר המשבצות הריקות?
שאלה 5
בלוח שגודלו 12 × 12:
א. מה מספר המשבצות שעליהן משורטטים עיגולים?
ב. מה מספר המשבצות הריקות?
שאלה 6
מהם ממדי לוח המשחק, אם מספר המשבצות עליהן משורטטים עיגולים הוא 8?
X
שאלה 7
מהם ממדי לוח המשחק, אם מספר המשבצות עליהן משורטטים עיגולים הוא 32?
X
שאלה 8
האם יתכן לוח משחק שעליו משורטט עיגול אחד בלבד?

נמקו:
שאלה 9
האם יתכן לוח משחק בו מספר המשבצות הריקות הוא 33?

נמקו:
שאלה 10
מהם הביטויים האלגבריים המתאימים למספר המשבצות עליהן משורטטים עיגולים, בלוח משחק שגודלו n × n?
(סמנו את כל התשובות הנכונות)
שאלה 11
זורקים קובייה הוגנת על לוח משחק שגודלו 7 × 7.
מה ההסתברות שהקובייה תיפול על משבצת שעליה משורטט עיגול?
שאלה 12
מהו הביטוי האלגברי המתאים למספר המשבצות הריקות, בלוח משחק שגודלו n × n?

נמקו:
שאלה 13
סמנו איזה גרף מתאים לכל אחד מהתיאורים המילוליים הבאים בנוגע ללוח המשחק:
להגדלת הגרף הקליקו עליו

1. סך כל המשבצות:

2. מספר המשבצות עליהן משורטטים עיגולים:

3. מספר המשבצות הריקות:

שאלה 14
אילו מבין המצבים הבאים יתכנו? סמנו את התשובה הנכונה
שאלה 15
בחברה קבעו שהמחיר של לוח המשחק יהיה בהתאם למספר העיגולים שעליו.
מחיר עיגול אחד הוא 0.5 זד.
א. כמה יעלה לוח משחק שממדיו הם 12 × 12?
זד
ב. מה ממדי לוח שעלותו 24 זד?
X