מהירות של מכונית מרוץ
שאלה 1
עבור מסלול מספר 1.
 1. מהי מהירות המכונית בחלקים הישרים של המסלול?
  קמ"ש
 2. מהי מהירות המכונית בק"מ ה- 0.6 מקו הזינוק?
  קמ"ש
 3. מהי מהירות המכונית בק"מ ה- 2.1 מקו הזינוק?
  קמ"ש
שאלה 2
עבור מסלול מספר 1.
מהו המרחק המשוער בין קו הזינוק להתחלת הקטע הישר השלישי של המסלול?
שאלה 3
עבור מסלול מספר 1.
באיזה מרחק (בערך) מקו הזינוק נרשמה המהירות הנמוכה ביותר?
שאלה 4
עבור מסלול מספר 1.
מה אתם יכולים לומר על מהירות המכונית בין הק"מ ה-0.65 מקו הזינוק והק"מ ה-0.85 מקו הזינוק?
שאלה 5
עבור מסלול מספר 2.
כמה פניות מבצעת המכונית בין הק"מ הראשון מקו הזינוק ועד הק"מ ה- 2.35 מקו הזינוק?
פניות
הסבירו את תשובתכם
שאלה 6
עבור מסלול מספר 2.
בק"מ ה- 1.7 מקו הזינוק האם המכונית נסעה במסלול ישר?
שאלה 7
עבור מסלול מספר 2.
א. מהי המהירות המינימאלית של המכונית?
קמ"ש
ב. באיזה מרחק מקו הזינוק הייתה המכונית כשנסעה במהירות המינימאלית?
ק"מ
שאלה 8
עבור מסלול מספר 3.
באיזה מרחק (בערך) מקו הזינוק מתחיל העיקול השני?
שאלה 9
עבור מסלול מספר 3.
הסבירו מדוע המהירות המינימלית של המכונית במרחק מקו הזינוק שבין 0.6 ק"מ לבין 1.1 ק"מ.
קטנה בהשוואה למהירות המינימלית של המכונית במרחק מקו הזינוק שבין 1.55 ק"מ לבין 2.1 ק"מ.
שאלה 10
עבור מסלול מספר 3.
 1. מה המשמעות של הקטעים הישרים בגרף?
 2. חלק מהקטעים הישרים בגרף שווים באורכם. מהו אורכם?
  ק"מ
שאלה 11
עבור מסלול מספר 4.
מהו המרחק שעברה המכונית בין נקודות A ו – B. סמנו את התשובה המתאימה.
שאלה 12
עבור מסלול מספר 4.
באיזה עיקול המכונית האטה למהירות של 118 קמ"ש? סמנו את התשובה המתאימה.
שאלה 13
עבור מסלול מספר 4.
ערכו השוואה בין מהירות המכונית בכל אחד מהעיקולים והסבירו כיצד ניתן לראות זאת במסלול.
שאלה 14
לפניכם תמונות של חמישה מסלולי מרוץ וגרף המהירות המתאר את אחד המסלולים.
לאורך איזה מהמסלולים נסעה המכונית (בהקפה השנייה) כדי ליצור את גרף המהירות?

להגדלת גרף המהירות הקליקו עליו