דרגשי עץ
שאלה 1
אורך משטח הישיבה הוא 50 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 40 ס"מ, גובה הדרגש הוא 60 ס"מ.
מה שטח לוחות העץ הנחוצים לבניית הדרגש?
סמ"ר
שאלה 2
אורך משטח הישיבה הוא 100 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 40 ס"מ, גובה המשענת הוא 55 ס"מ.
מה שטח לוחות העץ (במ"ר) הנחוצים לבניית הדרגש?
מ"ר
שאלה 3
אורך משטח הישיבה הוא 80 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 30 ס"מ, שטח לוחות העץ הנחוצים לבניית הדרגש הוא 8,000 סמ"ר.
מה הגובה של משענת הדרגש?
ס"מ
שאלה 4
האם הגיוני לבנות דרגש עץ שבו:
א. אורך משטח הישיבה הוא 15 ס"מ

ב. עומק משטח הישיבה הוא 30 ס"מ

ג. גובה המשענת הוא 200 ס"מ
שאלה 5
במפעל החליטו לייצר סדרה של דרגשים, ששטח לוחות העץ שלהם הוא 6,000 סמ"ר.
קבעו בכל סעיף האם הממדים הנתונים הגיוניים ומתאימים לבניית דרגש כזה:

א. 44 ס"מa = , 45 ס"מ b = , 30 ס"מ= c

ב. 90 ס"מa = , 10 ס"מ b = , ס"מ= c

ג.    60 ס"מ a =  , 40 ס"מ b = , ס"מ= c


ד. 60 ס"מa = , 50 ס"מ b = , 40 ס"מ= c

שאלה 6
סמנו את כל הביטויים המתאימים לחישוב S – השטח של לוחות העץ
הנחוצים לבניית הדרגש (ביטוי באמצעות a, b, c):
שאלה 7
סמנו את הביטוי המייצג את a - אורך משטח הישיבה של הדרגש
(ביטוי באמצעות S, b, c):
שאלה 8
סמנו את הביטוי המייצג את c - גובה הדרגש וגובה המשענת
(ביטוי באמצעות S, a, b):
שאלה 9
חשבו את גובה המשענת של הדרגש כאשר:

1.2 מ' a = , 0.4 מ' b = , 0.8 מ"ר = S

מ'