צובעים את הבניין
שאלה 1
א. מה הגובה מהקרקע של פיגום מספר 5?
מ'
ב. מה הגובה מהקרקע של פיגום מספר 9?
מ'
שאלה 2
א. איזה פיגום נמצא בגובה 56 מ' מהקרקע?

ב. איזה פיגום נמצא בגובה 32 מ' מהקרקע?
שאלה 3
מה הביטוי האלגברי המייצג את הגובה H במטרים של כל אחד מהפיגומים מהקרקע?
(n מייצג את מספר הפיגום)
H =
x n
שאלה 4
א. מה המרחק שעוברת המברשת אחרי שנייה אחת?
מ'
ב. מה המרחק שעוברת המברשת אחרי 2.8 שניות?
מ'
ג. מה המרחק שעוברת המברשת אחרי 3.5 שניות?
מ'
שאלה 5
א. בכמה שניות המברשת עוברת מרחק של 20 מטר?
שניות
ב. בכמה שניות המברשת עוברת מרחק של 26.45 מטר?
שניות
ג. בכמה שניות המברשת עוברת מרחק של 80 מטר?
שניות
שאלה 6
מברשת נפלה לרצפה מפיגום מספר 7. כמה זמן בערך ייקח למברשת להגיע לרצפה?
שאלה 7
איזו מהפונקציות הבאות מתארת את גובה המברשת, h, הנופלת מהפיגום העליון
(מגובה של 80 מ') כתלות בזמן t שניות:
שאלה 8
איזו מהפונקציות הבאות מתארת את גובה המברשת, h, הנופלת מהפיגום שגובהו
H מ' כתלות בזמן t שניות:
שאלה 9
עבור הפונקציה h = H-5t2, מה מייצג הפרמטר (האות) H?
שאלה 10
עבור הפונקציה h = 5t2, מה מייצג h?
שאלה 11
מברשת נופלת מגובה של 72 מ'.
א. כעבור כמה שניות תהיה המברשת בגובה של 52 מ' מהקרקע?
שניות
ב. כעבור כמה שניות תהיה המברשת בגובה של 27 מ' מהקרקע?
שניות
ג. כעבור כמה שניות תהיה המברשת בגובה של 14.2 מ' מהקרקע?
שניות
שאלה 12
מברשת נופלת מגובה של 64 מ'.
א. באיזה גובה מהקרקע היא תהיה כעבור 1.2 שניות?
מ'
ב. באיזה גובה מהקרקע היא תהיה כעבור 3 שניות?
מ'
ג. איזה מרחק עברה המברשת ב- 3 שניות?
מ'
שאלה 13
א. אם תיפול מברשתו של הצבעי בעומדו על הפיגום העליון, כעבור כמה שניות היא
    תגיע לקרקע?
שניות
ב. אם תיפול מברשתו של הצבעי בעומדו על הפיגום השישי מלמטה, כעבור כמה
    שניות היא תגיע לקרקע? (עגלו את תשובתכם לספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית)
שניות
ג. אם תיפול מברשתו של הצבעי בעומדו על הפיגום השישי מלמעלה, כעבור כמה
    שניות היא תגיע לקרקע? (עגלו את תשובתכם לספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית)
שניות
שאלה 14
מברשת נפלה מהפיגום העליון. ענו 'נכון' / 'לא נכון' על ההיגדים הבאים ונמקו את תשובתכם:
א. כעבור 2.1 שניות המברשת תגיע בסמוך לפיגום 7.


ב. כעבור 2.8 שניות המברשת תגיע בסמוך לפיגום 3.

שאלה 15
מברשת נפלה מהפיגום העליון. ענו 'נכון' / 'לא נכון' ונמקו את תשובתכם:
המברשת עוברת מרחק של 40 מטר ביותר מ-3 שניות.

שאלה 16
מברשת נפלה מהפיגום העליון.
א. בכמה שניות היא עברה את 7 הפיגומים העליונים?
    (עגלו את תשובתכם לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית)
שניות
ב. מהי המהירות הממוצעת של המברשת?
    (עגלו את תשובתכם לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית)
מטר לשניה
שאלה 17
מברשת נפלה מהפיגום העליון.
א. בכמה שניות היא עברה את 3 הפיגומים התחתונים שנותרו לה?
    (עגלו את תשובתכם לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית)
שניות
ב. מהי המהירות הממוצעת של המברשת?
    (עגלו את תשובתכם לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית)
מטר לשניה